Άρης-Ζιέλονα Γκόρα: 70-64 (HL)

Άρης-Ζιέλονα Γκόρα: 70-64 (HL)

Τα στιγμιότυπα του αγώνα Άρης-Ζιέλονα Γκόρα